Inspektor ochrony danych

Treść

 

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej


Na  podstawie  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018r.  o  ochronie  danych  osobowych rozdz. 2 "Wyznaczenie inspektora ochrony danych" art. 10 ust.1 informuję, że Inspektorem   Ochrony   Danych   Osobowych   w   naszej   placówce   jest   Pan Dawid Żwirkowski  -  email:  inspektor@cbi24.pl powołany  przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego reprezentowanego przez Radosława Szymaszka z siedzibą w Krasnystawie ul. Orląt Lwowskich 13 jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji.