Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

 W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego naszego wniosku na dofinansowanie zadania „Już pływam" Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na zajęcia nauki pływania.

 Planujemy zorganizowanie zajęć dla 42 uczniów klas III szkół podstawowych z Ochotnicy Górnej i Ochotnicy Dolnej, nie umiejących pływać (dla uczniów szkół podstawowych z Tylmanowej zostanie złożony wniosek w przyszłym roku), według poniższego:

1. Zajęcia rozpoczną się 21-go września – na basenie prowadzonym prze Firmę Usługową „Jurkowski” Pensjonat z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Równie 1 .

2. Każdy uczeń odbędzie 20-godzin lekcyjnych kursu nauki pływania nadzorem
instruktora.

3. Jeden kurs to 10 wyjazdów po 1,5 godziny zegarowe wg harmonogramu i będzie zakończony egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

4. W ramach projektu zapewniamy dla każdego z uczestników:

  •  transport od miejsca zbiórki i z powrotem,
  •  opiekę wychowawców w czasie transportu oraz pomoc opiekuna podczas wchodzenia/wychodzenia na/z basenu.
  •  instruktora nauki pływania (1 instruktor na max 15 osób)
  •  ratownika podczas nauki pływania
  •  ubezpieczenie NW.

6. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie poniosą częściowy koszt realizacji zajęć w wysokości: 293 zł za 1 ucznia.

Deklaracje uczestnictwa należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do dnia 18 września br.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

 

Pliki do pobrania

96853