Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Majowe święto kojarzy się z radością i nadzieją. Uczy patriotyzmu i właściwej
postawy obywatelskiej. 232 lata temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił
ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja, która była pierwszą Konstytucją w Europie a drugą na świecie ( po konstytucji amerykańskiej z 1787r.). Konstytucję uchwalono
w szczególnie trudnych czasach dla Polski, zawierała 11artykułów, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa, regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 W naszej szkole rocznicę Konstytucji uczciliśmy uroczystą akademią, która rozpoczęła się
wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego, przez społeczność szkolną. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III w której przedstawili sytuację polityczno-gospodarczą kraju tamtego czasu. Następnie wysłuchaliśmy pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, „ Jak długo na Wawelu” oraz „ Roty” w wykonaniu zespołu złożonego z uczniów klas IV i VI. Po części artystycznej głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Ewa Chrobak, w swym wystąpieniu podziękowała za przygotowanie uroczystości uczniom i nauczycielom i podkreśliła wielka wartość Konstytucji 3 Maja.

Akademia zakończyła się brawami dla małych aktorów i zespołu za patriotyczne pieśni.

80549