Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Ze starością kojarzą się: zależność od innych, niedołężność, wieczne schorowanie, wykluczenie społeczne. Współczesny świat w swym medialnym przekazie nie pozwala nam się zestarzeć. Zatem konieczna jest edukacja młodych, aby starość postrzegali jako naturalny schyłek życia oraz nieunikniony proces.

Udział w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, a realizowanym w naszej szkole pod hasłem WRAŻLIWE SERCA, pozwala nam na szereg inicjatyw, które uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych. Taką rolę w naszej szkole pełni wolontariat – niesie pomoc, radość i wsparcie potrzebującym.

Tym razem wolontariusze naszej szkoły z własnej inicjatywy podjęli chęć ponownego wyjazdu do Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie. I właśnie w okresie okołoświątecznym spotkaliśmy się po raz kolejny z podopiecznymi przytuliska.

Własnoręcznie wykonane i przyozdobione babeczki sprawiły radość osobom starszym. Dziękujemy Rodzicom, którzy podjęli się upieczenia babek wielkanocnych dla księży, sióstr zakonnych i pracowników, którzy na co dzień ofiarowują swój czas i serce podopiecznym.

Uczniowie mieli przede wszystkim okazję do zaprezentowania swoich zdolności muzycznych przed tak zacnym gronem słuchaczy. Podopieczni to przede wszystkim osoby starsze i schorowane, wymagające całodobowej opieki. Uczniowie podczas wzruszających spotkań ze starszymi mogli zrozumieć z czym się wiąże starość, choroba, niedołężność, utrata pamięci, samotność, tęsknota oraz cierpienie.

Zatem w duchu świątecznym, podczas rozmów z podopiecznymi przytuliska, wolontariusze naszej szkoły pozostawili im nadzieję przychodzącą wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa, który jest siłą do pokonywania trudów dnia codziennego.

80549