Przejdź do treści
slajd1
slajd2
slajd3
slajd4
slajd5
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

3 kwietnia uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniach z policjantami Komisariatu  Policji w Nowym Targu. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjanci mówili o zachowaniu bezpieczeństwa w Internecie oraz o tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły  pytania kierowane do Policjantów.
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.
Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły.

80549