Aktualności

Treść

Zakończyliśmy AKCJĘ GÓRA GROSZA 2022/2023

Po raz kolejny wolontariat naszej szkoły przyłączył się do zbiórki grosza pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom. Zbiórka ta miała na celu pomoc i wsparcie dzieci wychowujących się poza własną rodziną (w rodzinach zastępczych, rodzinach adopcyjnych, domach dziecka).

Wspólnie zebraliśmy 308,89 zł. Kwota ta zasiliła konto Towarzystwa Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za podarowanie przysłowiowego grosza, a uczniom ze świetlicy szkolnej, którzy skrupulatnie przeliczali każdy grosz za chęci i zaangażowanie.