Dokumenty

Treść

 

STATUT Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - obowiązujący od 29 września 2020r.